Ēku būvnieki iepazīstas ar būvinspektora darba pieredzi

20. februārī 4.a kursa audzēkņi kopā ar skolotāju V. Mironovu mācību ekskursijas laikā tehnikuma zēnu dienesta viesnīcas pārbūves objektā iepazinās ar būvinspektora E. Gulbja darba pieredzi un būvniekiem veicamajiem darbiem.

Īssaite: