«Kafija ar biznesmeni»

2018. gada 19. oktobrī PIKC Saldus tehnikumā tika organizēts interaktīvs neformālās izglītības pasākums, kura laikā audzēkņi, komandās, kopā ar nozaru uzņēmējiem, NVA pārstāvi, Saldus novada domes deputātu un Zemessardzes pārstāvi diskutēja par darba tirgū un nozarēs esošiem problēmu jautājumiem, saistībā ar jauniešu izglītību, prasmēm un nodarbinātību. Tika apskatīti tādi problēmu jautājumi kā jauniešu disciplinētība darbā, atbildība pret darbu, apgūstamās jomas motivācija, jaunāko materiālu un izejvielu apguve darba veikšanai kā arī fiziskā sagatavotība un veselība veicamās profesijas jomā. Diskusijā piedalījās celtniecības jomas uzņēmējs un Saldus novada domes deputāts Didzis Konuševskis, ēdināšanas jomas uzņēmējs Aldis Vanadziņš, ceļu būves jomas uzņēmējs Gints Karols, Zemessardzes pārstāvis Ainars Arums un NVA saldus nodaļas karjeras konsultante Iveta Krastiņa. Diskusijas rezultātā tika apkopoti risinājumi aktuāliem problēmu jautājumiem, saistībā ar jauniešu nodarbinātību, kuri tiks izmantoti PIKC Saldus tehnikuma mācību rezultāta un karjeras izglītības uzlabošanai.

Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: