Mūsu partneriem “VET Excellence” atzinība

Esam priecīgi par veiksmīgu un kvalitatīvu sadarbību daudzu gadu garumā.
6. jūnijā profesionālās izglītības izcilības balvā “VET Excellence” tika sveikti dažādu nozaru uzņēmēji, kas aktīvi iesaistās un iegulda savu resursu prakses vietu nodrošināšanā jaunajiem speciālistiem, veicina izglītojamo profesionālo sagatavotību darba tirgum.
Sadarbība ar uzņēmumu Saldus tehnikumam mācību prakses un kvalifikācijas prakses nodrošināšanā intensīvi notiek no 2010.gada. z/s Klintis ir Saldus tehnikuma aktīvs sadarbības partneris mācību prakses un darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā divām Saldus tehnikumā apgūstamajām profesionālajām kvalifikācijām “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” un “Pavārs” (4.LKI).
Pasākuma laikā IZM parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga uzsvēra, ka Latvijas lielākā bagātība laiku laikos ir bijusi, ir un būs cilvēks, kura zināšanu, prasmju un spēju kopums ir kapitāls kā individuālā, tā arī sabiedriski valstiskā līmenī.
PALDIES Saldus tehnikuma sadarbības partnerim ZS “KLINTIS” – restorānam “Stikla Pērlīšu Spēle” un viesnīcai “Demians”, kas ieguva “VET Excellence” atzinību – augstu novērtējumu nacionālā līmenī. 💐
Īssaite: