Kursi ceļu būvē nodarbinātajiem bez būvniecības priekšzināšanām

Saldus tehnikums plāno 2021.gada martā uzsākt mācības ceļu būvē nodarbinātajiem bez būvniecības priekšzināšanām (64 stundas tiešsaistē). Plānotas astoņas  tiešsaistes mācību dienas.

Mācības tiek organizētas 4. moduļos, līdz ar to var apgūt visu programmas saturu vai konkrēta moduļa tēmas.

Programmas “Ceļu būves pamatprasmju apguve” moduļi:

Ieejas nosacījumi: ceļu būvē nodarbinātie bez priekšzināšanām.

1. modulis “Ceļu būves process un uzmērīšanas darbu pamatprincipi“, 24 stundas (norises laiks – 10., 11. un 17. 03.2021., plkst. 09.00., pieteikšanās līdz 07.03.2021.(ieskaitot)).

2. modulis “Satiksmes organizācija būvdarbu laikā“, 8 stundas (norises laiks – 18. 03.2021., plkst. 09.00., pieteikšanās līdz 15.03.2021.(ieskaitot)).

3. modulis “Darba aizsardzība ceļu būvē un ugunsdrošība objektos“, 16 stundas (norises laiks – 24. un 25. 03.2021., plkst. 09.00., pieteikšanās līdz 21.03.2021.(ieskaitot)).

4. modulis “Darba organizācija un dokumentācija“, 16. stundas (norises laiks – 31. 03. un 01.04. 2021., plkst. 09.00., pieteikšanās līdz 28.03.2021.(ieskaitot)).

Moduļa nosaukums Mācību maksa (EUR)
Ceļu būves process un uzmērīšanas darbu pamatprincipi 56, 00
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 21, 00
Darba aizsardzība ceļu būvē un ugunsdrošība objektos 42, 00
Darba organizācija un dokumentācija 42, 00
Programmas kopējā summa: 161, 00

Skatīt mācību programmu

Programmas kopējais apjoms: 64 stundas.
Programmas apguves novērtējums: apliecība par moduļa saturu apguvi.


Kursa  noslēgumā  ir iespēja pārbaudīt  Saldus tehnikumā izstrādātā digitālā platformā apgūtās teorētiskās zināšanas un saņemt punktu novērtējumu.

Mācību norise plānota attālināti,  tiešsaistē videokonferences Zoom platformā.
Katru nedēļu  būs divas mācību dienas (trešdiena un ceturtdiena).
Lai saņemtu Saldus tehnikuma izdotu  neformālās izglītības apliecību  par apgūto programmu vai  moduļa  tēmām, tiešsaistes kursos jāpiedalās visu darba kārtībā norādīto stundu skaitā.
Par katru apgūto mācību moduli kursa dalībnieks var saņemt apliecību vai arī apliecību par 64 stundām, ja apgūts visu moduļu saturs.

Reģistrējoties mācībām, pārskatīt  katras  mācību dienas piedāvājumu.

Reģistrēties atsevišķi katram modulim.

Lai piedalītos tiešsaistes mācībās, dalībniekam būs nepieciešams dators, planšete vai viedtālrunis ar instalētu Zoom.us programmu, interneta pieslēgums un austiņas ar mikrofonu vai arī datoram ir jābūt aprīkotam ar skandām vai iebūvētu skaļruni un mikrofonu.

Vienu dienu pirms mācībām dalībnieki  pieteikšanās anketā norādītajā e-pastā saņems saiti dalībai moduļa tiešsaistē.

Dalībniekiem mācību norises dienā būs iespēja pieslēgties 15 minūtes pirms mācībām, lai pārliecinātos, ka viss darbojas.

Slēdzoties klāt mācībām, obligāti sevi jāidentificē ar vārdu un uzvārdu.

Neidentificējamas personas no mācību vides tiks atslēgtas. Tikai korekti norādīts vārds un uzvārds garantēs dalību tiešsaistes kursos un apliecības saņemšanu.

Mācības netiks ierakstītas.

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Zilvere
Saldus tehnikuma izglītības metodiķe, tel. 25665899

Īssaite: