Unas Bernatovičas lekcija

“Eiropas prasmju nedēļas” ietvaros 18.12.2017. mūsu skolā ar lekciju viesojās imidža skolas-studijas “Unastyle” dibinātāja un direktore, vizuālā tēla stiliste Una Bernatoviča, kura tikās ar 1.s-1, 1.s-2 un 2.s (IP “Skaistumkopšana”) kursu audzēknēm, stāstīja par savu karjeras izaugsmi.

Audzēknes iepazina profesijas daudzveidību, apgūstamās iemaņas un prasmes, uzzināja jaunumus modē, frizūrās, meikapā, imidža veidošanā.

 

Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001 ietvaros.

 

Īssaite: