Piesakies ERASMUS+ mobilitātei Slovēnijā!

Piesakies* ERASMUS+ mobilitātei Slovēnijā, kas notiks no 14.11.-20. Novembrim, iegūsti jaunas zināšanas, piedzīvojumus un draugus Eiropā!

Vai esi aizdomājies par savu ekoloģisko pēdu? Kur un kā tiek ražota pārtika, elektrība, kamdēļ kūst ledāji un kāpēc mums par to būtu jāsatraucas?

Saldus tehnikums kopā ar Turcijas, Islandes, Nīderlandes,. Slovēnijas un Francijas jauniešiem ERASMUS+ projekta “Recharge the World” ietvaros pēta šos jautājumus, cenšas izprast un piedāvā savus risinājumus vides problēmām.

Visi ar mobilitāti saistītie izdevumi (ceļa izdevumi, dzīvošanas izdevumi, apdrošināšana) tiek segti no projekta līdzekļiem.

Pieteikumu sūti uz e-pasta adresi līdz 21.oktobrim, ar norādi “Recharge the world Slovēnija” un pastāsti īsi par to, kā Tu saproti jēdzienu “Klimata izmaiņas” un ko Tu vari darīt, lai tās samazinātu.

Mobilitātes notiks #ERASMUS+ projekta nr. 2019-1-IS01-KA229-051140_5 “Recharge the world” ietvaros.

*Mobilitātei var pieteikties Saldus tehnikuma izglītojamie ar aktīvu Covid-19 sadarbspējīgu sertifikātu. Dalībnieku atlase notiks saskaņā ar Saldus tehnikuma izstrādātu “Kārtību, kādā izglītojamie pārstāv Saldus tehnikumu starptautiskos projektos un ārzemju praksēs”

Īssaite: