Metālapstrādes ražošanas darba vides izpēte

No 2019. gada septembra PIKC Saldus tehnikumā uzsākusi darbību jauna mācību programma “Mašīnbūves tehniķis”, kura ieviesta sadarbībā ar sešiem lielākajiem metālapstrādes uzņēmumiem Saldus reģionā. Ciešā sadarbība Saldus tehnikumam un uzņēmumiem ir ne tikai analizējot, izstrādājot mācību programmu, bet arī plānojot DVB mācības, apzinot pieredzējušus un zinošus pedagogus metālapstrādes jomā un strādājot pie metodisko materiālu bāzes izveidošanas.
2019. gada 3. septembrī mācību programmas “Mašīnbūves tehniķis” 22 audzēkņiem tika organizēta mācību ekskursija uz diviem no metālapstrādes uzņēmumiem “ERCON” un “LANOS”, kuros izglītojamie tikās ar uzņēmumu vadību. Audzēkņi izzināja metālapstrādes ražošanas jomu Latvijā un pasaulē, novērtēja uzņēmumu darbību no ekonomikas aspekta, apzināja darba vidi un karjeras iespējas. Tika apskatīti arī tādi problēmu jautājumi kā disciplinētība darbā, atbildība pret darba vietu, apgūstamās jomas motivācija, jaunāko materiālu un darba galdu apguve darba veikšanai kā arī fiziskā sagatavotība un veselība veicamās profesijas jomā.
Uzņēmuma “ERCON” vadītājs Andris Baltausis savā prezentācijā lika uzsvaru uz atbildību pret darbu un minēja: “Mūsu uzņēmumā mums ir svarīgi, ka ikviens no darbiniekiem uztvertu šo uzņēmumu, kā savu personīgo – tas veicina pozitīvu darba atmosfēru, kā arī atsaucas uz darba kvalitāti un mērķtiecību.”
Uzņēmuma “LANOS” pārstāvis Egils Ķuzis mācību ekskursijas laikā jauniešus informēja par uzņēmuma vides prakstisko darba daļu – iepazīstināja ar metāla materiālu veidiem, darba iekārtu un galdu dažādību, kā arī ražošanas procesu no rasējuma līdz gatavai produkcijai, uzsverot darba procesa detaļas un kvalitāti ikdienas veicamajā ražošanas darbā.
Sadarbībā ar metālapstrādes uzņēmumiem, audzēkņiem tiek plānotas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem reizi mēnesī, lai veicinātu jauniešu redzesloka paplašināšanu attiecībā uz mašīnbūves tehniķa profesiju, apzinātu nākotnes darba vidi, izvērtētu prioritātes un izprastu nepieciešamos apgūstamos mācību priekšmetus.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: