Dalība stratēģiskās partnerības (KA2) inovāciju atbalsta projektā

Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības (KA2) inovāciju atbalsta projekta „Izglītības platforma ar atvērtiem resursiem grafiskās attēlojuma sistēmas tiešsaistes mācībām un vērtēšanai” EDRAWTECH
N° 2021-1-ES01-KA220 -VET-000034745 ietvaros, Saldus tehnikumu pārstāvēja direktores vietniece Iveta Kunkule un pedagogs Kārlis Zeltābols. Noslēguma seminārā , kurš notika RTU izstāžu telpās, tika prezentēti projekta laikā izveidotie mācību materiāli. RTU projekts “Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu izveide” tika uzsākts 03.03.2020. Paldies projekta vadībai par iespēju!
Īssaite: