Ēnu diena 2020

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

2020. gada 12.februārī visā Latvijā “Ēnu dienas” ietvaros jauniešiem tika dota iespēja ēnot sev interesējošās profesijas pārstāvjus. Arī PIKC Saldus tehnikuma 40 audzēkņi devās uz dažādiem Latvijas reģioniem ēnot profesiju pārstāvjus un LLU studentu ikdienu. Saldus tehnikuma izglītojamie šajā dienā devās ēnot Saldū, Jūrmalā, Rīgā, Talsos, Jelgavā, Kuldīgā, Tukumā, Liepājā, Bauskā Madonā, Rēzeknē, Limbažos un Jēkabpilī. Visvairāk audzēkņu (34) izvēlējās ēnot ugunsdzēsības jomu, divi izglītojamie ēnoja LLU studentus VMF un Būvniecības fakultātēs. Jaunieši, kuri jau otro mācību gadu apgūst kiberdrošības tehniķu programmu, devās ēnot speciālistus SIA “CERT” – informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā. Izglītojamie atzina, ka Ēnu dienas apmeklētās vietas izvēlējušies rūpīgi, jo tā ir iespēja dziļāk un plašāk izprast ēnojamās profesijas ikdienu, iespēja paskatīties uz to, bez stereotipiem un realitātē.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikuma
Direktores vietniece mācību darbā
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: