Programmas "Latvijas skolas soma" finansēta koncertlekcija kopā ar mūziķiem Miku un Artu Abaroniņiem.

Īssaite: