Tehnikumā viesojās pedagogs un karjeras konsultants

14.novembrī  tehnikumā viesojās pedagogs un karjeras konsultants Mārtiņš Geida.

Lekcijā 3. kursu audzēkņi klausījās par to, ko varētu darīt nākotnē, sevis izzināšanā, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, kā mācības skolā saistās ar profesionāļa karjeru nākotnē, kādas karjeras vadības prasmes ir iespējams apgūt un pilnveidot mācību procesā, brīvajā laikā, ģimenes ietvaros.

 

Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001 ietvaros.

Īssaite: