Pirmā pieredze mašīnbūves uzņēmumā

Izglītības programmas “Inženiertehnika, mehānika  un mašīnbūves tehnoloģija” 1. kursa topošie mašīnbūves tehniķi,  kuri otro semestri iesāka reālajā uzņēmumu ražošanas vidē,  prezentē savus, pēc dotā rasējuma un  atbildīgu meistaru uzraudzībā izgatavotos, grillus.

Pedagogs Uldis Šulcs lepojas ar izglītojamo spējām un sniegumu.

Darba vidē balstītas mācības projekta SAM 8.5.1. «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» 8.5.1.0/16/I/001. ietvaros  nodrošina Saldus novada teritorijā esošie uzņēmumi  SIA “Lanos”, SIA “AGB serviss”, SIA “ERGO E.B.F.”, A/S “Pata Saldus”.

Īssaite: