Par Satversmes vērtībām un nākotni

Jaunieši debatēs par vērtībām, vārda brīvību, latvietību, Latvijas rītdienu, par zaļās nākotnes sapni, cilvēka cieņu, izvēli, tiesībām, pienākumiem.

Saldus tehnikuma 4. kursa Izglītības programmas “Ugunsdrošība un aizsardzība” audzēknis Niklāvs Bašķis tika uzaicināts Latvijas prezidenta rīkotajā debašu cikla noslēguma pasākumā, kā viens no labākajiem.

Paldies Saldus tehnikuma pedagogiem un Niklāva ģimenei par ieguldījumu jaunieša izglītošanā un rakstura kaldināšanā.

Niklāvs šodien runāja par vērtību- latviešu valoda, kura ir pašiem – VISIEM mums jāsargā.

Mēs lepojamies ar saviem audzēkņiem un cienām ikkatru.

Īssaite: