“Kreatīvais Make Up”

2019. gada 8. novembrī PIKC Saldus tehnikuma 1. un 2. kursa 53 audzēkņi, IP ”Vizuālā tēla stilisti”, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz Starptautisko izstāžu centru “Ķīpsala” Rīgā, kurā apmeklēja izstādi “Baltic Beauty 2019”.

Šogad Saldus tehnikumu pārstēvēja 3. kursa audzēkne Līga Freimane, startējot konkursā “Kreatīvais Make up “.

21 dalībnieka konkurencē, Līga ieguva 5.vietu un specbalvu no Unas Bernatovičas. Liels prieks un gandarījums Līgai bija arī par izstāžu dalībnieku izrādīto interesi un uzslavām par viņas radīto tēlu – SELFIJU KARALIENE.Pateicība modelei Melānijai Grāvītei par izturību un lieliski iznesto tēlu.

Audzēkņu iespaidi:
• Man patika skatīties kā modeļus sagatavoja skatei.
• Visinteresantākais man šķita tas, ka varēja apskatīt dažādus skaistumkopšanas produktus un tos iegādāties.
• Vēlētos arī piedalīties kādā konkursā, jo tā ir ļoti laba pieredze.

 

Informāciju sagatavoja:
PIKC Saldus tehnikums pedagoģe – karjeras konsultante
Līga Liģeiķe

Īssaite: