«Bez stereotipiem profesijās»

2018. gada 14. novembrī PIKC Saldus tehnikumā, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tika organizēta tikšanās ar netradicionālas profesijas pārstāvi – Agnesi Dimzu, – bruņu tehnikas vadītāju, nacionālo bruņoto spēku pārstāvi, kas stāstīja par uzdrošināšanos profesijas izvēlē, stereotipu pārkāpšanu, attiecībā uz karjeras veidošanu, ārējo faktoru, sabiedrības nostājas un viedokļa nozīmes ietekmi, attiecībā uz viņas karjeras izvēli. Jauniete dalījās pieredzē par karjeras veidošanu ārpus sabiedrībā pieņemtiem stereotipiem, viņas izvēles pamatojumu, darba ikdienu un specifiku, kā arī turpmākās karjeras izaugsmes iespējām, kā arī PIKC Saldus tehnikuma audzēkņiem bija iespēja pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, attiecībā uz Latvijas armijas iestājpārbaudījumu kritērijiem. Pasākumā piedalījās PIKC Saldus tehnikuma IP “Ugunsdzēsēji – glābēji” 1 kursu audzēkņi.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: