Lepojamies ar Saldus tehnikuma sadarbības partneriem

11.maijā Latvijas Darba devēju konfederācija projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros tika pasniegta balva un atzinība SC grupai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā profesionālajā kvalifikācijā “Transportbūvju būvtehniķis.”
Atzinīgi novērtējam SIA “Talce”, SIA “VIA” un SIA “Strabag” iesaisti!
Esam pagodināti, ka uzņēmumos strādā arī Saldus tehnikuma absolventi, kuri šobrīd sniedz lielu atbalstu projekta īstenošanā un nākotnes būvnieku sagatavošanā! Viens no meistariem/pedagogiem ir Raitis Šimkus.
Uzņēmumu un Saldus tehnikuma pedagogu sadarbība ir stabila šodienas un nākotnes vērtība.
Īssaite: