„Sociālo prasmju nozīme karjeras attīstībā”

8. maija divās lekcijās  „Sociālo prasmju nozīme karjeras attīstībā” kopā ar lektori, pašizaugsmes un holistikas treneri, Ievu Daugelu bija 3.c un 2. d kursi.  Lekcijās audzēkņiem bija iespēja uzzināt un noskaidrot, kādi ir lietišķās saskarsmes pamatprincipi, kā pašu uzvedība un izturēšanās ietekmē darba devēja attieksmi pret darbinieku. Lektore galveno uzsvaru lika uz cilvēku savstarpējo mijiedarbību, komunikācijas mākslu sociumā, kā attīstīt personību kā pakāpienu karjerā, kā noturēt psihosomatisko balansu.

Pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Īssaite: