Īstenotas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

22. un 25. martā Saldus tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) attālināti tiešsaistes platformā Zoom īstenoja divas pedagogu profesionālās kompetences programmas, katru 8 akadēmisko stundu apjomā: semināru “Drošības prasmju pilnveide virtuālajā vidē” un kursu “Ugunsdrošības prasības izglītības iestādēs un rīcība ugunsgrēka gadījumā”. Profesionālās kompetences programmas apguva un apliecības kopā saņēma 103 dalībnieki.

Semināra “Drošības prasmju pilnveide virtuālajā vidē” laikā bija iespēja iepazīties ar drošības aspektiem, pieklājības normām, ētikas normu ievērošanu virtuālajā vidē. Tika apskatīta sociālā inženierija – tās teorētiskie un praktiskie aspekti. Dalībniekiem bija iespēja praktiski analizēt reālus sociālo tīklu profilus – gan īstus, gan viltus, meklējot atšķirības tajos, tika apskatītas  viltus e-pasta vēstules un kā tās atšķirt no patiesām, tika aplūkoti arī viltus telefona zvanu piemēri. Noslēgumā  dalībnieki tika iepazīstināti ar OSINT. Katram semināra dalībniekam tika dota iespēja praktiski izvērtēt savu virtuālo identitāti.

“Ugunsdrošības prasības izglītības iestādēs un rīcība ugunsgrēka gadījumā” tika apskatīti aktuālie jautājumi ugunsdrošības jomā mācību iestādēs.

Paldies Saldus tehnikuma pedagogiem Zandai Strogonovai un Saldus novada pašvaldības ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistam Mairim Jocus.

Īssaite: