Mācamies reālas prasmes

2022./23.m.g. Saldus tehnikums sadarbībā ar ceļu būves uzņēmumiem īsteno darba vidē balstītas mācības, kas nozīmē, ka  reālo darba vidi jaunieši iepazīst  sadarbības partneru uzņēmumos SC Grupa, SIA VIA un SIA Talce, kas iesaistījušies projektā  SAM 8.5.1. «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» 8.5.1.0/16/I/001.

Paralēli mācībām uzņēmumos izglītības programmas “Būvniecība” pirmā kursa izglītojamie mācību darbnīcās apgūst praktiskās iemaņas bruģēta celiņa izveidē. Mācības vada pedagogs Agris Strazdiņš.

Aprīlī plānots, darba vidē balstītu mācību ietvaros, organizēt projekta noslēguma darbu –  autoceļa pieturas izbūvi.

Īssaite: