Lokmetināšanas ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) darbu tehnoloģija

Saldus tehnikums organizē profesionālās pilnveides izglītības programmu “Lokmetināšanas ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) darbu tehnoloģija”, 160 stundas

Dalības maksa: 1100,00€
Avansa maksājums 2022. gada decembrī  100,00 €, atlikušo mācību maksas apmēru iespēja dalīt 4 maksājumos.

Plānotais mācību uzsākšanas laiks 30.01.2023. Mācības plānotas 2x – 3x nedēļā, 3 mēnešu ietvarā.

Pieteikties šeit: https://ej.uz/STMag

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība
Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 160h
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Ieguves forma: Klātiene
Izglītības programmas mērķis: sekmēt izglītojamo spējas metināšanas darbiem ar lokmetināšanu aktīvās gāzes vidē (MAG), ievērojot drošus darba paņēmienus un darba aizsardzības prasības.

Papildus informācija pa telefonu 27761676.

Īssaite: