Projekta metodes izmantošana caurviju prasmju attīstīšanā dažādās profesionālās izglītības programmās

Saldus tehnikums, izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu, 2023. gada 28. novembrī tiešsaistē  no plkst. 13.00 līdz 15.30 Zoom platformā organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru.

Tēma:Projekta metodes izmantošana caurviju prasmju attīstīšanā dažādās profesionālās izglītības programmās (mūžizglītības modulī  “Sabiedrība un cilvēka drošība”, “Būvniecība”, “Ēdināšanas pakalpojumi, “Viesnīcu pakalpojumi”, «Ugunsdrošība un ugunsdzēsība» )  ”.

Kursu dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību seminārā

Lūdzam dalībai seminārā pieteikties līdz 2023.gada 24. novembrim šeit: https://forms.gle/zaPY1kW2dsa4YX5U6

Darba kārtība: 

Laiks Pasākums
12.45 -13.00 Pieslēgšanās, reģistrēšanās.
13.00 –13.20 Ievads –projekta metodes daudzveidība pašvadīto mācīšanās caurviju prasmju attīstīšanā
13.20 – 14.00 Projekta metodes izmantošana mūžizglītības modulī “Sabiedrība un cilvēka drošība”
14.00 – 14.20 Projekta darbs  «Poligona taisnleņķa koordinātu aprēķins, mērījumu un drošības (precizitātes)  novērtējums» – Būvniecības izglītības programmās
14.20-15.00 Kopprojekts izglītības programmām Ēdināšanas pakalpojumi un Viesnīcu pakalpojumi – « Drošais un radošais Valentīns»
15.00-15.20 Projekta darbs «Drošība uz ūdens» izglītības programmā «Ugunsdrošība un ugunsdzēsība»
15.20-15.30 Semināra kopsavilkums, jautājumi

 

Papildus informācija pa tel.  22544135 vai e-pastu:

Īssaite: