Sportisko aktivitāšu nozīme ugunsdzēsēju profesijā

2018. gada 13. jūnijā Saldus stadionā IP “Ugunsdzēsība un ugunsdrošība” 1. un 2. kursa audzēkņiem bija praktiskās nodarbības  Sportisko aktivitāšu nozīme ugunsdzēsēju profesijā”, kuru vadīja treneris Ansis Pūce ar jauniešiem diskutēja par sportisko aktivitāšu nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā un to lomu veselības veicināšanā, apmainījās ar iedvesmojošiem stāstiem par treniņu nozīmi, regularitāti, motivāciju un iespējām pilsētā, pēc tam izpildīja dažādus vingrinājumus pāros un grupās, akcents tika likts uz to, ka viens nav cīnītājs, darbā ir nepieciešama komanda, audzēkņi centās doto uzdevumu paveikt pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk, situācijas pietuvinot reāliem dzīves apstākļiem, pēc doto uzdevumu izpildes bija iespējams novērtēt jauniešu vispārējo fizisko un psiholoģisko sagatavotību.

Izdevumus plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Īssaite: