Tavs motivācijas kods

3. maija lekcija ”Tavs motivācijas kods” kopā ar lektori, pašizaugsmes un holistikas treneri, Ievu Daugelu  2.e un 2. p kursiem bija par sevis izzināšanu, kā izmantot savus resursus apzinātai karjeras veidošanai. Audzēkņi uzzināja, kā šodienas rīcība un lēmumi var ietekmēt nākotnes profesionālo karjeru, kā strādāt komandā, ievērojot profesionālo ētiku, saskarsmi. Audzēkņi centās rast atbildi jautājumam: “Kā izvirzīt mērķi, lai sasniegtu augstāku profesionālo kompetenci?”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Īssaite: