Projekts “Drošais un radošais Valentīns”

Saldus tehnikuma “Drošības” mēneša ietvaros Tūrisma metodiskā komisija laikā no 30.01.2023.līdz 09.02.2023. organizēja starppriekšmetu projektu “Drošais un radošais Valentīns”, kurā piedalījās 2.,3. un 4. kursu izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Viesnīcu pakalpojumi” izglītojamie jauktās komandās.
Projektā tika realizēti ne tikai uzdevumi, kas saistīti ar ēdienu gatavošanu un viesu apkalpošanu, bet arī drošas darba vides prasību ievērošana un atbilstība higiēnas prasībām.
Projektā viesu lomā piedalījās Saldus tehnikuma tūrisma nozares sadarbības partneri, Saldus novada uzņēmēji, tehnikuma pedagogi un absolventi.
Īssaite: