Kvalifikācijas “Hidrobūvju būvtehniķis” izglītojamie iepazinās ar LBTU veiktajiem pētījumiem

13. martā Saldus tehnikuma 3. kursa kvalifikācijas “Hidrobūvju būvtehniķis” izglītojamie devās uz Saldus novada, Zaņas pagasta ZS “Kaudzītes”, kur iepazinās ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes veiktajiem pētījumiem, saistībā ar ķīmiskā piesārņojuma nokļūšana meliorācijas drenāžas sistēmās un ūdensnotekās.
Saimniecības īpašnieks Andris Andersons izsmeļošā stāstījumā izskaidroja pētījuma nozīmi, iepazīstināja ar hidrobūvēm un iekārtām ar kuru palīdzību tiek veikts pētījums.
Sarunai pievienojās arī Dāvids Samoška, Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas, Saldus sektora vadītājs, raksturojot šī brīža situāciju hidromelioratīvajā būvniecībā. Finansējums, vides aizsardzība, nākotnes prognozes nozarē – tas bija aicinājums un pamudinājums padziļināti apgūt profesijas noslēpumus.
Īssaite: