Par mācību un eksāmenu norisi krīzes laikā

Pamatojoties uz 12.03.2020 Ministru kabineta Krīzes vadības sēdes lēmumu saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību, tiek noteikta rīcība Saldus tehnikuma pedagogiem un izglītojamajiem krīzes laikā, slēdzot izglītības iestādi uz laiku no 13.03.2020. līdz 14.04.2020.:

  1. Izglītojamie neapmeklē izglītības iestādi, bet iesaistās mācību procesā attālināti, izmantojot e-Klases vidi.
  2. Pedagogi nodrošina mācību procesu attālināti e-Klasē, izmantojot e-vides resursus, atbilstoši mācāmajai tēmai, pielieto vērtēšanas rīkus, ievada e-Klasē vērtējumus, sazinās ar izglītojamajiem un nepilngadīgo izglītojamo vecākiem, sniedz aktuālu informāciju.
  3. Trešo kursu visu programmu izglītojamie kārto vispārējās izglītības eksāmenu noteiktajos termiņos ― eksāmeni notiek kā plānoti. Informācija atjaunota 14.03.2020: Eksāmeni pārcelti uz 2020. gada maiju. Lasīt vairāk.
  4. Ceturto kursu izglītojamajiem var tikt organizēta prakse izglītības iestādē, sadalot izglītojamos mazākās grupās. Prakšu laiki var tikt mainīti, ja uzņēmumi nevar noorganizēt prakses procesu krīzes laikā.
  5. Dienesta viesnīca minētajā laika posmā veic savas funkcijas.
  6. Pedagogi atrodas izglītības iestādē vai strādā attālināti.

Direktores p.i. Kristīne Lieldaudziete

 

Lūgums izglītojamajiem un vecākiem sekot līdz informācijai e-Klasē, vai pie grupu audzinātājiem telefoniski / WhatsApp.

Aicinām visiem būt atbildīgiem ne tikai pret savu, bet arī līdzcilvēku veselību!

Īssaite: