Inovācijas būvniecības industrijā

2020. gada 12. martā PIKC Saldus tehnikuma IP “Ēku būvtehniķi” 1.a un 4.d kursu audzēkņi, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, devās Ekskursijā uz nozaru izstādi Ķīpsalā, Rīgā “Māja 2019.” Izglītojamie vēroja profesionālos konkursus būvniecības nozarē, lai izprastu būvniecības darba prasmju un izmantojamo materiālu pielietošanas daudzveidību, ieguva visaptverošu informāciju par būvniecības jomas inovatīvām iespējām.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Ritma Ošeniece

Īssaite: