«Mani ceļi ved karjerā»

2019. gada 12. februārī PIKC Saldus tehnikuma IP “Būvniecība” 1d/h un 2d/h kursu izglītojamie devās mācību ekskursijā uz Jelgavas novadu, projekta Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Izglītojamie apmeklēja SIA “IKTK” – līmēto koka konstrukciju rūpnīcu, kā arī uzņēmumu “EVOPIPES” – cauruļu ražošanas rūpnīcu. Ekskursijas mērķis cieši saistīts ar būvniecības jomu, tai skaitā ceļubūvi un hidrobūvju jomu materiālu ražošanu.
Skolēniem tika dota iespēja iepazīt ražošanas uzņēmumu darba vidi, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par būvniecības materiāliem, ražošanas procesu un pielietojuma iespējām.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: