Ar matemātiku uz TU

Saldus tehnikumā  6. decembrī vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija organizēja skolas matemātikas olimpiādi.

Matemātikas olimpiādē  piedalījās astoņpadsmit izglītojamie no dažādām profesijām.

Labus rezultātus lielā konkurencē (12 dalībnieki) pirmo kursu grupā uzrādīja topošie programmētāji un kiberdrošības tehniķi.

1.vieta – Filips Šaberts (1p)
2.vieta – Valdemārs Šperbergs  (1kt)
3.vieta  – Dāvids Puķins (1kt)

 

Otro kursu grupā piedalījās vizuālā tēla stilisti un ugunsdzēsēji glābēji.

1.vieta Sandris Kondrats (2g1)
2.vieta Gvido Kraulis ( 2g2)
3.vieta Evelīna Kleinberga  (2s)

 

Trešo kursu grupā labus rezultātus uzrādīja Alens Mariss Sprūds( 3a). Otrajā vietā Alise Tomane( 3e) un Roze Renāte (3s).

Īssaite: