Saldus tehnikumā izzina iespējas saņemt ES fondu atbalstu ideju attīstīšanai

Pateicoties aktīvai dalībai ES projektu konkursos un finansējuma saņemšanai, Saldus tehnikuma audzēkņiem un pedagogiem jau daudzus gadus ir bijusi iespēja doties praksē un piedalīties dažādu tēmu projektu mobilitātēs citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lai turpinātu labi iesākto praksi, pagājušajā mācību gadā Saldus tehnikuma izglītojamo pašpārvaldes divi jaunieši kopā ar savu konsultanti piedalījās mācībās, kurās ieguva zināšanas par skolēnu pašpārvaldēm, Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras (JSPA) projektiem un to veidiem. Jaunieši apguva prasmes JSPA projektu rakstīšanā un pēc mācību beigām izstrādāja savu JSPA Solidaritātes projekta “Atver durvis” pieteikumu finansējuma saņemšanai aktivitātēm, kas saistītas ar dažādu atkarību tēmu. Projekta pieteikums ir iesniegts projektu konkursā.

Savukārt, lai nodibinātu jaunus kontaktus un izveidotu sadarbību ar citu valstu jauniešu organizācijām, Saldus tehnikuma projektu vadītāja Edīte Grigaite augustā piedalījās  starptautiskajās mācībās “Partnership building seminar for local municipality youth workers”. Divu dienu laikā, kopā ar partneriem no Igaunijas un Gruzijas tika izveidota sadarbības projekta ideja, kura, pēc atgriešanās tehnikumā, analizēta un pielāgota jauniešu interesēm kopā ar projektu realizācijā ieinteresētajiem audzēkņiem. Tā rezultātā, ES fondu projektu konkursam, sadarbībā ar Igaunijas un Gruzijas organizāciju jauniešiem, iesniegts sadarbības projekts par mediju pratību, kritisko domāšanu un prezentēšanas prasmju attīstīšanu. Projektu vadītājai, ar mācībās iegūto informāciju un kontaktiem iepazīstinot arī skolas administrāciju, tika apspriests arī turpmākais tehnikuma plāns sadarbības projektu veidošanā.

Abu projektu konkursu rezultāti būs zināmi šī gada nogalē.

Īssaite: