Tūrisma izstāde Baltour 2019

2019. gada 1. februārī PIKC Saldus tehnikuma 20 audzēkņiem, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tika organizēta mācību ekskursija uz Rīgu, starptautisko izstāžu centru “Ķīpsala” kur gadskārtējā izstādē Baltijas valstu tūrisma nozarē ieguva visaptverošu informāciju par viesmīlības pakalpojuma jomas inovatīvajām iespējām.

Izstādē izglītojamie vēroja profesionālos konkursus, izzināja jaunākās tendences gan materiālu klāstā, gan citās tūrisma un viesmīlības jomās, tādējādi padziļināti izprotot viesmīlības darba daudzveidību.

Pasākumā piedalījās PIKC Saldus tehnikuma IP “Viesmīlības pakalpojumi” 1.kursa audzēkņi.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: