Stila konsultanta izaicinājumi darba tirgū

2019. gada 11. jūnijā PIKC Saldus tehnikumā, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 66 IP „Viesmīlības pakalpojumi” izglītojamajiem tikās ar profesionālu stila konsultantu lekcijā, tādējādi padziļināti izprotot stilista darba daudzveidību un radošo ieceru realizēšanu, iepazītu viņa ikdienas darbu – kādas prasmes un personības īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū un elitē. Lekcijas laikā izglītojamie diskutēja, vēroja prezentācijas, kā arī veica praktisku darbošanos.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: