Pozitīva virzība uz uzņēmējdarbību

2019. gada 21. janvārī PIKC Saldus tehnikumā, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, izglītojamajiem tika organizēta tikšanās ar uzņēmuma „Karameļu darbnīca” pārstāvjiem. Uzņēmēji dalījās pieredzē par to, kā izvirzīt savus mērķus un sasniegt tos, kā plānot savu attīstību un tālāko izglītību pēc tehnikuma absolvēšanas, saistībā ar uzņēmējdarbību. Tika apzināti dažādi uzņēmējdarbības veidi, saistībā ar viesmīlības jomu, dalīšanās pieredzē, labās prakses piemēri, sniegts ieskats „Karameļu darbnīcas” uzņēmuma ražošanā.

Pasākumā piedalījās PIKC Saldus tehnikuma IP “ Viesmīlības pakalpojumi” 4. kursu audzēkņi.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: