Karjeras kafejnīca

2019. gada 6. Martā PIKC Saldus tehnikuma IP “ Ēku būvtehniķi” un “Ceļu būvtehniķis” 1. kursu izglītojamie projekta Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pasākums “karjeras kafejnīca”, kurā jauniešiem tika dota iespēja ieskatīties dažādu jaunāko tehnoloģiju būvniecības un inženierzinātņu jomā. Jauniešiem tiek dota iespēja iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām gan teorētiski, gan arī praktiski izmēģinot lietot CSNN galda iestatīšanu, metināšanu, 3 D printera lietošanu un citas tehnoloģijas, kas pašreiz ir aktuālas darba tirgū un izglītojamo mācību proce jaunāko tehnoloģiju izzināšanā.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: