Īstenota praktisko apmācību diena UCAK

11.jūnijā izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 4.kursu izglītojamie devās uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, kur tika īstenota praktisko apmācību diena.🚒🚨
Praktisko mācību ietvaros izglītojamie guva pieredzi trīs stāvu ugunsdzēsības taktiskajā māja, kas ir izveidota no 10 dažāda izmēra jūras konteineriem. Tā ir paredzēta jauno ugunsdzēsēju glābēju apmācībai, tā ļauj radīt maksimāli pietuvinātu vidi reālajai ugunsgrēku videi.
UCAK Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras vadītājs A.Molotanovs uzsvēra, ka ugunsdzēsēja-glābēja darbs ir patstāvīgas mācības, tādēļ šāda apmācību diena veiksmīgi sekmē izglītojamo sagatavošanos profesionālās kvalifikācijas eksāmenam.
Paldies UCAK kolektīvam par iesaisti un veiksmīgu sadarbību!
Īssaite: