Profesiju trasīte «Iepazīstam Saldus tehnikumu»

2018. gada 11. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros tika organizētas PIKC Saldus tehnikuma apgūstamo izglītības programmu interaktīva iepazīšana Saldus un Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu 7. – 9. klašu audzēkņiem. Tehnikuma viesiem bija iespēja iepazīt katru apgūstamo profesiju, vadoties pēc kartes, orientējoties Saldus tehnikuma teritorijā un praktiski darbojoties katras profesijas jomā. Kopumā profesiju trasīti apmeklēja 32 Lutriņu pamatskolas, Pampāļu pamatskolas un Saldus vidusskolas skolēni un 4 skolotāji.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: