Reģionālā diskusija «Vadi savu karjeru pats»

2018. gada 11. Oktobrī, Liepājā, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā Karjeras nedēļas ietvaros notika VIAA organizēts karjeras izglītības pasākums “Karjeras nedēļas reģionālā diskusija “Vadi savu karjeru pats””, kurā jauniešiem tika dota iespēja diskutēt par jauniešu karjeras veidošanas aktuālākajiem stūrakmeņiem. PIKC Saldus tehnikumu pārstāvēja Alise Tomane 3.e. kurs un Ketija Inita Zvanītāja 2 c./p. kurss.

Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: