Tikšanās ar vācu ceļu būves pedagogiem

Saldus tehnikuma ceļu būves pedagogi Dace Linga-Bērziņa, Pēteris Alksnis un Agris Strazdiņš laikā no 28.novembra līdz 1.decembrim apmeklēja profesionālās izglītības kompetences centru Kadenbergā/Vācijā.

Pasākuma mērķis – ceļu būves nozares pedagogu kvalifikācijas celšana , kas veicina metodiskās un praktiskās pieredzes gūšanu  skolā un sadarbībā ar nozares uzņēmumiem.

Vizītes laikā pedagogi un Saldus tehnikuma direktora vietniece Iveta Kunkule viesojās Lejassaksijas būvnieku apmācību centrā un tikās ar skolas vadītāju A.Cudoku, kā rezultātā vienojās par abu skolu turpmāko sadarbību  topošo būvnieku izglītošanā. Sarunu rezultātā tika secināts, ka, attīstoties būvniecībai, būtiska nozīme ir nozares uzņēmēju ieinteresētībai un atbalstam jauno būvnieku izglītošanā. Vācijas sadarbības partneri izteica vēlmi arī turpmāk veicināt abu pušu sadarbību, organizējot  mācību prakšu norisi Vācijas ceļu būves uzņēmumos.

Nozares pedagogi vēroja mācību stundas, apmeklēja skolas praktisko mācību telpas un guva metodisko atbalstu turpmākajai būvniecības mācību programmu un pārbaudes darbu izveidei.

Īssaite: