Saldus tehnikumā apgūst dronu vadīšanu

Tehnoloģijas, kas veidos mūsu nākotni. Droni ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbā reāli paaugstina dienestu spēju objektīvi novērtēt un operatīvi reaģēt uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Saldus tehnikuma ugunsdzēsēji-glābēji mācību procesā apgūst jaunas prasmes – dronu vadīšanu. Pirmā nodarbība jau ir notikusi. Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzņem straujus apgriezienus- iesaiste projektos, pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana, apmācība u.c.
Paldies konventa biedram, VUGD priekšnieka vietniekam I.Zitānam un VUGD nodaļas priekšniekam R. Āzenam par atbalstu saturisko un praktisko jautājumu menedžēšanā!
Īssaite: