Ekskursijas skolēniem PIKC Saldus tehnikumā

2018. gada 9. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros tika organizētas PIKC Saldus tehnikuma informatīvas ekskursijas Saldus un Brocēnu novada vispārizglītojošo skolu 8. un 9. klašu audzēkņiem par PIKC Saldus tehnikumā apgūstamajām izglītības programmām, ārpusklases darbu, infrastruktūru, vēsturi un ikdienas darbu. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt tehnikuma darbnīcas, laboratorijas, mācību praktiskās nodarbības, kā arī apzināt tehnikumā pieejamās iespējas, izjautājot dažādu mācību priekšmetu pasniedzējus un tiekoties ar skolas vadību.

Īssaite: