Saldus tehnikums uzsāk sadarbību ar Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultāti

Kopā var izdarīt vairāk! Ar patiesu prieku esam uzsākuši sadarbību ar Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultāti, lai apvienotu spēkus informācijas tehnoloģiju programmu attīstībā.
Apņemšanās nostiprināta ar abu pušu parakstītu sadarbības līgumu, kas paredz veicināt sadarbību zinātniskajā pētniecībā, projektu realizācijā, izglītības programmu attīstībā, pieredzes apmaiņā.
Abas mācību iestādes īsteno informācijas tehnoloģiju nozares mācību programmas. Apgūstot kādu no IT nozares specialitātēm Saldus tehnikumā (programmēšanas tehniķis, datorsistēmu tehniķis vai kiberdrošības tehniķis), mācības iespējams turpināt bakalaura programmās Vidzemes augstskolā, iegūstot kvalifikāciju programmēšanas inženieris, kas specializējies kiberdrošībā un programmēšanā vai virtuālās realitātes un mobilo sistēmu izstrādē.
Īssaite: