Paziņojums par nomnieku atbrīvošanu no nomas maksas

Pamatojoties uz MK 2020.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, atbrīvot no nomas maksas SIA “EdMonta”, reģistrācijas Nr.42103084305, sākot no 2020. gada 13. marta, bet ne ilgāk līdz dienai, kad zaudē spēku likums”Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību”.

 

 

Īssaite: