Manas iespējas izvēlētajā profesijā

Mācību ekskursijā 8.martā ēku būvtehniķu profesijas  1.a un 4.a kursu audzēkņi kopā ar profesionālo priekšmetu skolotājiem un 1.A kursa audzinātāju  Ķīpsalas izstāžu kompleksā apmeklēja starptautisko būvniecības izstādi Māja I 2018, kur iepazinās ar jaunāko būvmateriālu, būvizstrādājumu, instrumentu piedāvājumiem, tehnoloģijām u.c. būvnozares jomu jaunumiem.

Skolotāja A.Puncule piedalījās arī būvniecības nozares profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Precīzo mērinstrumentu izmantošana un būves informācijas modulēšana”.

 

“Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001 ietvaros”.

Īssaite: