Tehnikumā viesojās karjeras konsultante Jolanta Priede

07.12.2017. mūsu skolā ar lekciju viesojās karjeras konsultante Jolanta Priede, kura tikās ar 2.c, 2.a un 3.e/p kursu audzēkņiem, stāstīja par savu dzīves pieredzi, karjeras izaugsmi, iedvesmas avotiem dzīvē, diskutēja par vērtībām dzīvē un citiem aktuāliem jautājumiem, galveno uzsvaru liekot uz jaunieša tēlu darba tirgū, kā to nesabojāt skolas laikā.

Pasākums notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001 ietvaros.

 

Īssaite: