Ēku būvtehniķi sacenšas par sausās būves celtnieka kvalifikācijas iegūšanu

27. februārī, piedaloties SIA KNAUF tehniskajam vadītājam Andrim Veinbergam, ēku būvtehniķu 3.a un 4.a kursu audzēkņi kārtoja praktisko eksāmenu sausajā būvē. Praktiskā darba uzdevumu visi eksāmena-konkursa dalībnieki veica sekmīgi, rezultātā iegūstot Sausās būves celtnieka kvalifikācijas apliecību. Labāko vērtējumu ieguva 3.a kursa audzēkņi Alens Mariss Sprūds un Andrejs Ušackis. Eksāmenam-konkursam audzēkņus sagatavoja skolotājs Andris Punculis.

Apliecības paraugs. Knauf Akadēmija.

Īssaite: