“No idejas līdz …”

16. aprīlī skolā bija meistarklase  “No idejas līdz …” – fotogrāfija un fotografēšanas pamatprincipi”, kur audzēkņi no IP “Skaistumkopšanas pakalpojumi”, un IP “Programmēšana” kopā ar lektori Kitiju Karazinu ieguva priekšstatu par gaismas izmantošanu vienota tēla veidošanā, par fotografēšanas iespējām ar digitālo kameru un profesionālajām kamerām. Pēc tam sekoja konkrēti piemēri, kā tieši tehniski apstrādājama fotogrāfija, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Kāda tehnika izmantojama un kādas gaismas, kādi rakursi visvēlamākie. Vienīgais ierosinājums no audzēkņiem – gribam šādu tikšanos vēl un daudz ilgāk.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Īssaite: