Apmācam ugunsdrošības jautājumos

2024. gada pirmajos divos mēnešos Saldus tehnikums realizēja 300 Latvijas Republikas Saeimas darbinieku praktisko apmācību ugunsdzēsībā. Saldus tehnikuma mācībspēks Izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pedagogs Arturs Jasutis, izmantojot virtuālo simulatoru, kas nodrošina kvalitatīvāku un dinamiskāku apmācību un pieredzes gūšanu, kā arī spēju reaģēt dažādu veidu uguns izcelšanās gadījumos, sniedza teorētiskās un praktiskās nodarbības, ar piemēriem skaidrojot par reaģēšanu dažādās nestandarta situācijās un preventīvo pasākumu nozīmi.

Īssaite: