Kompetenču pieeja ģeometrijas mācīšanā

19. aprīlī skolā notika pasākums „No idejas līdz … – kompetenču pieeja ģeometrijas mācīšanā”, kura laikā 2. g kursa audzēkņi skolas kokapstrādes darbnīcā lektora Anša Ābula vadībā iepazinās ar koksnes paraugiem un iemācījās tos atšķirt. Pēc lektora dotā rasējuma ir izgatavoti seši koka namiņu modeļi. Izglītojamie strādāja sešās grupās, savstarpēji sadarbojoties, paši vadot izziņas procesu. Lektora vadībā izglītojamie strādāja ar kokapstrādes rokas instrumentiem. Izglītojamie veica nepieciešamos mērījumus un aprēķinus, lai noteiktu laukumus un tilpumu. Iemācījās aprēķināt laukumu neregulāras formas laukumam. Pilnveidoja izpratni par sakarībām starp dažādām  tilpuma mērvienībām.

Attīstīja prasmi darboties komandā.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Īssaite: