Tūrisma izstāde «Baltour 2020»

2020. gada 31. janvārī PIKC Saldus tehnikuma IP “Viesmīlības speciālisti” 2.c un 4.c kursu audzēkņi, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, devās uz starptautisko tūrisma izstādi “Baltour”, ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par viesmīlības pakalpojuma jomas inovatīvām iespējām.

Izglītojamie ieguva pieredzi un paplašinātas zināšanas profesionālajā jomā, izzināja jaunākās tūrisma tendences, vēroja meistarklases un ieguva izglītojošus materiālus profesijas apguves jomā.

Informāciju sagatavoja
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Ritma Ošeniece

Īssaite: