IT izpētes diena

2018. gada 2. novembrī PIKC Saldus tehnikumā, Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tika organizēta tikšanās ar pieredzējušu IT jomas speciālistu, izaugsmes treneri un divu grāmatu autoru Āri Birzi, tādējādi paplašinot izglītojamo redzesloku par IT pozitīvas karjeras veidošanu dažādos virzienos. Tika runāts par mērķu sasniegšanu, izpratni par savas gribas uzstādījumiem, negatīvās pieredzes pozitīvo ietekmi uz sasniedzamajiem mērķiem, biznesa uzsākšanas stūrakmeņiem un pārbaudījumiem. Pasākumā piedalījās PIKC Saldus tehnikuma visu, ar IT jomu saistīto kursu audzēkņi.

Informāciju sagatavoja:
PIKC Saldus tehnikums
Pedagoģe karjeras konsultante
Kristīne Lieldaudziete

Īssaite: